31 Ekim 2014 Cuma

Hedef İnsan; Ön yargı


          Her başladığımız yeni günde insana özgü değerlerimizin ne kadar yakınındayız?. 
Bir çok kurumsal şirketin İnternet sayfalarında yer alan İnsan Kaynakları Politikalarında "Personellerimiz arasında dil, din, ırk, cinsiyet gibi her türlü ayrımcılıktan uzak fırsat eşitliği yaratmak" gibi ifadeler yer alsa bile İşe Alım Görüşmeleri esnasında memleket, mezhep konularının konuşulduğu mülakatlar ne kadar sağlıklı ve kurumsal kimlikte bulunan firmalar için ne denli güven oluşturup ön yargısız, bir süreç başlatıyor tartışılır.

        İnsanları etiketleyip, ayırarak önümüzdeki bir çok fırsattan uzaklaşıyoruz. Liderliğin bu gibi yaklaşımları tanımayarak doğru yerde, doğru personel anlayışlarıyla insanları ötekileştirmeyerek doğru işe, doğru personelin görevlendirip kurum için en verimli kaynağını sağlamış olacaktır. 

        Firmalarda yenilikçi kimliklere ilk sahip olması gereken İK birimidir. Şirketle ilk tanışma, ilk adımın atıldığı bu departman sahiplerinin iç müşterileri sayılan çalışanlarına olumlu enerjiler verecek ve ön yargısız mülakatlar gerçekleştireceği işe alım süreçlerinin yaşanması dileğiyle..